tweede hoger beroep ahmed issa!

Hoger beroep Schipholbrand moet opnieuw! Ahmed Issa, welkom terug in Nederland! De Hoge Raad heeft vandaag 14 december 2010 de uitspraak van het Amsterdams Gerechtshof vernietigd en verwijst de zaak naar het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage, opdat de zaak op het bestaande hoger beroep opnieuw wordt berecht en afgedaan. Welkom Ahmed Issa! Ahmed Issa werd op basis van de vernietigde uitspraak naar Libië uitgezet en mag nu terugkomen om zich te verdedigen. Free Ahmed Issa! Wij heten hem welkom. Deze uitspraak van de Hoge Raad bevestigt de belangenverstrengeling in dit politiek proces waarbij het Ministerie van Justitie (Dienst Justitiële Inrichtingen en Openbaar Ministerie) zware druk heeft gezet op de verdachte en waarbij de politiek verantwoordelijken werden vrijgesproken. Ahmerd Issa is de zondebok van de Schipholbrand. Niet Ahmed Issa, maar Donner is schuldig.
Vernietiging van de Hoge Raad is gebaseerd op twee punten:

1. Het Amsterdamse Gerechtshof die het hoger beroep behandelde (en de zaak voor nader onderzoek naar de Rechter-Commissaris in de Rechtbank te Haarlem had verwezen) heeft ten onrechte geoordeeld dat het onbevoegd was het verzoek tot wraking van de Rechter-Commissaris in behandeling te nemen. De verdediging (van Ahmed Issa) verweet de rechter-commissaris dat deze de door het hof gekozen Zwitserse deskundige niet de juiste informatie had toegestuurd en verzocht het hof deze daarom te wraken. Dit verzoek was door de verdediging ingediend bij het hof die het vervolgens niet in behandeling nam omdat deze bij (het kabinet van) de rechter-commissaris te Haarlem indegediend had moeten worden. Fout zegt de Hoge Raad. De verdediging was wel bij het juiste adres en het hof had het verzoek moeten honoreren.

2. De verdediging had het hof verzocht dr. ir. P.H.A.J.M. van Gelder van het bureau PSCT als deskundige te benoemen voor het verrichten van nader statistisch onderzoek. Dit ter beantwoording van de vraag of de kans aanmerkelijk is dat een weggeworpen sigaret de oorzaak is van het ontstaan van brand. Het hof heeft dit afgewezen omdat Van Gelder een statisticus is terwijl het verzochte nadere onderzoek een juridisch oordeel vergt. De Hoge Raad oordeelt dat de beantwoording van de vraag wellicht een juridisch oordeel vergt, maar dat hierbij statistisch onderzoek van belang kan zijn. Zeker gezien het feit dat het hof in zijnuitspraak heeft geoordeeld dat sprake was van een aanmerkelijke kans dat de weggeworpen sigaret brand zou veroorzaken welke mede is gebaseerd op statistisch onderzoek (van door verdediging bekritiseerde NFI-onderzoek).

Hoge Raad vernietigt uitspraak hof over de Schipholbrand http://www.rechtspraak.nl/Gerechten/HogeRaad/Actualiteiten/Hoge+Raad+vernietigt+uitspraak+hof+over+de+Schipholbrand.htm

uitspraak Hoge Raad, Den Haag, 14 december 2010 http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=BO2966&u_ljn=BO2966