My Maysoon | OFFICIAL TRAILER | A film by Batoul Karbijha

________________________

FREE EL HIBLU 3 !

In Malta, three African teenagers stand accused of terrorism. They were among a group of migrants who fled Libya on a rubber boat on the 26th of March 2019. At risk of drowning, 108 people were rescued by the crew of the cargo ship El Hiblu 1. Instructed by an aircraft of the European military operation Eunavfor Med, the crew sought to return the rescued to Libya, a war-torn country where migrants live in appalling conditions. The migrants protested their return and convinced the crew of El Hiblu 1 to steer north, to Malta. During the protest nobody was hurt and nothing was damaged. Yet three African teenagers were arrested upon arrival and detained for 7 months. Now before a Maltese court, the El Hiblu 3 face serious charges of terrorism and could, if convicted, spend many years in prison. Resisting illegal push-backs to Libya is not a crime.
Free the ElHiblu 3 – dismiss the trial immediately!
More info: here

migrants-welcome-service4

What’s Included?

All included is een initiatief dat strijdt voor vrijheid van mobiliteit en recht op verblijf voor migranten. In een tijd waarin globalisering een feit is moet migratie erkend worden als een deel van een package deal. All included dus. Dit betekent: geen illegaliteit, geen vreemdelingendetentie en geen gedwongen uitzettingen.

Met het verdwijnen van de nationale grenzen verdwijnt de nationale identiteit. Iedereen wordt wereldburger en ongeacht afkomst verdient eenieder gelijke rechten en gelijke kansen. Daarom ook voor migranten gelijkwaardige ‘all included’ rechten en plichten.

Allincluded.nl strijdt voor een open samenleving middels buitenparlementaire acties die ingrijpen in het politiek klimaat van assimilatie, geslotenheid en angst. Middels directe hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers en andere mensen zonder verblijfsvergunning worden aanklachten tegen de wantoestanden van de huidige politiek uitgedragen. Wij willen een bijdrage leveren aan het publieke debat met alternatieve visies op migratie en globalisering die uitgaat van open grenzen, solidariteit en eigen initiatief.
i_want_everything_allincluded400x500www.oneworld.net“I want everything all included”