home

FREE EL HIBLU 3 (10mins/2020) – In late March 2019, a rubber boat with 108 people on board was escaping the Libyan coast and trying to reach Europe. Co-ordinated by an airplane of the Eunavfor Med operation, the people in distress were found and rescued by the merchant vessel El Hiblu 1. Three of the 108 rescued passengers – 15, 16, and 19 year-old teenagers – were arrested as ringleaders of the protest and accused of several crimes, including terrorism. They were immediately detained, taken to a high security unit, and then imprisoned in Malta for seven months. They were eventually released on bail in November 2019 but the charges still stand. The three teenagers were acting as translators and mediators during the protest on board. Their imprisonment and prosecution constitutes a deep injustice. More info: here

migrants-welcome-service4

What’s Included?

All included is een nieuw initiatief dat strijdt voor vrijheid van mobiliteit en recht op verblijf voor migranten. In een tijd waarin globalisering een feit is moet migratie erkend worden als een deel van een package deal. All included dus. Dit betekent: geen illegaliteit, geen vreemdelingendetentie en geen gedwongen uitzettingen.

Met het verdwijnen van de nationale grenzen verdwijnt de nationale identiteit. Iedereen wordt wereldburger en ongeacht afkomst verdient eenieder gelijke rechten en gelijke kansen. Daarom ook voor migranten gelijkwaardige ‘all included’ rechten en plichten.

Allincluded.nl strijdt voor een open samenleving middels buitenparlementaire acties die ingrijpen in het politiek klimaat van assimilatie, geslotenheid en angst. Middels directe hulp aan uitgeprocedeerde asielzoekers en andere mensen zonder verblijfsvergunning worden aanklachten tegen de wantoestanden van de huidige politiek uitgedragen. Wij willen een bijdrage leveren aan het publieke debat met alternatieve visies op migratie en globalisering die uitgaat van open grenzen, solidariteit en eigen initiatief.
i_want_everything_allincluded400x500www.oneworld.net“I want everything all included”