Een gedwongen uitzetting voorkomen: hoe doe je dat?

Een gedwongen uitzetting voorkomen: hoe doe je dat? En zijn er gevolgen aan verbonden? One World, 09-08-2018

Verwijderingen zijn een gevolg van een migratiebeleid dat voornamelijk gevoerd wordt vanuit scheve verhoudingen in de wereld. Verhoudingen die in het belang zijn van de bezitter ten opzichte van de bezitsloze, van degene met macht tegenover de machteloze. We keren ons tegen het denken dat ‘wij’ tegenover ‘zij’ plaatst, en we zien ‘wij’ als de gehele wereldbevolking. Ja, we hebben ze nog, idealen, net als velen met ons.

Zij hebben een uitzetting voorkomen: vrijgesproken, Brussel 2017
Ils avaient empêché une expulsion par avion: acquittés
RTBF, décembre 2017

Uitzettingen vanuit Nederland tot 2014

Over de Grens, verwijderingen van vluchtelingen en migranten uit Nederland (2004)

http://www.immigrantx.org/graphic-novel-deportation-flight-interupted/