Schipholbrand onverwerkt

26 oktober 2011

Momenteel buigt het gerechtshof zich opnieuw over de schipholbrand die op 26 oktober 2005 het leven kostte aan elf migranten in vreemdelingendetentie. Het gerechtshof van Den Haag moet bepalen wie het recht krijgt op het opnieuw onderzoeken van deze verschrikkelijke brand precies 6 jaar geleden. De Libier Ahmet Issa werd in 2009 door het Amsterdams gerechtshof tot anderhalf jaar veroordeeld voor opzettelijk brandstichting en daarna als ‘ongewenst vreemdeling’ – verkregen wegens de brandstichting – naar Libie uitgezet. De Hoge Raad vernietigde vervolgens in 2010 deze uitspraak.

FILES-NETHERLANDS-AIRPORT-FIRE-IMMIGRATION

De kans is redelijk groot dat Ahmed Issa door het Haagse Gerechtshof door gebrek aan bewijs wordt vrijgesproken en dat hij net als overige overlevenden als slachtoffer van de brand op humanitaire gronden wordt gelegaliseerd. Hij kan ook tot een langere straf worden veroordeeld dan hij gezeten heeft en na straf wederom naar Tripoli worden uitgezet.

excuses

Nederland is nog lang niet klaar met de schipholbrand. Want centraal staat nog steeds de vraag hoe het zover heeft kunnen komen dat een brand in een beschaafd land tot zoveel slachtoffers kan leiden. Nederland – het Ministerie van Justitie, Openbaar ministerie, rechtbanken – denkt nog steeds dat de schuldige al gevonden is. Ex-Minister van Justitie Donner trad samen met Minister Dekkervan VROM af na een keihard rapport van de Onderzoeksraad voor veiligheid waarbij de Dienst Justitiele Instellingen van het Ministerie van Justitie als hoofdverantwoordelijke werd gezien. “Als de overheid zich beter aan de regels had gehouden waren er minder of geen doden gevallen”. De onderzoeksraad wees in deze vernietigende kritiek de Dienst Justitiele Instellingen van Het Ministerie van Justitie aan als hoofdverantwoordelijke ten aanzien van de brandveiligheid van het detentiecentrum. De ministers Donner (Justitie) en Dekker (VROM) traden hierbij af nadat Donner voor publicatie de conclusies trachtte te verzachten. Van opzettelijke brandstichting door Ahmed Issa bleek trouwens volgens de onderzoeksraad geen sprake.

Alle overheidsdienaren ontliepen echter een vervolging door het Openbaar Ministerie. En Donner weigerde verantwoording af te leggen voor de schipholbrand. Hij trad slechts af uit pieteit met de slachtoffers van de brand.

Anderen denken dat Ahmet Issa tot zondebok gemaakt is in een politiek proces om eigen falen te verdoezelen. In oktober 2002 is de schipholbrand ontstaan toen de tweede kamer het plan van Donner steunde om fors meer vreemdelingengevangenissen te bouwen met een hele sobere begroting. Intussen is men bezig met de bouw van een nieuw grotere gevangenis voor ongedocumenteerden te Schiphol. Afgelopen vrijdag vond daar uit protest tegen repressief migratiebeleid een bezetting plaats van het bouwterrein.

De elf doden van de schipholbrand staan niet op zich. Er is een klimaat gecreeerd waarbij migranten gecriminalisserd worden. De 14.000 dode migranten aan de rand van Europa doen er niet toe.

Hoogste tijd voor een nieuw migratiedebat die niet wordt ingegeven door slachtofferdenken of eigen belang maar door gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit zal niet zonder slag of stoot gaan. Het is van belang om zich als voorstanders van de vrijheid van bewegen aan te sluiten bij de occupy movement. Want migratie heeft alles te maken met een globale kijk op armoede, klimaatverandering en onrecht.

Voor vrije migratie en vrijheid voor Ahmed Issa!

All Included en M2M

namens de campagne Free Ahmed Issa