Mali ontkent’ leugenachtige informatie’ over Koenders EU-akkoord met Mali over terugkeer migranten en eist rectificatie

De Malinese minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Samenwerking en Afrikaanse Integratie, S.E.M. Abdoulaye DIOP, heeft in een persbericht 12 december 2016 een ‘démenti formel’ – een formele ontkenning – uitgevaardigd. Hierin wordt een EU akkoord met Mali over terugkeer van migranten ten stelligste ontkend. Een dag eerder – de dag van het bezoek van minister Koenders aan Mali 11 december – verspreidde het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken het nieuwsbericht van een terugkeerovereenkomst onder de titel ‘Koenders sluit namens EU akkoord met Mali over terugkeer migranten’. Naar aanleiding van de mediaberichten (o.a. “EU, Mali sign deal to return refugees”) ontstond een heuse rel in Bamako.

De Malinese minister Diop (die zelf Koenders had uitgenodigd) verklaarde in een persbericht:
“Het ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Samenwerking en Afrikaanse Integratie ontkent deze leugenachtige informatie ten zeerste waarvan zij de ware intenties niet kent. De verspreiding van valse informatie is een overtreding bestaande uit het verspreiden van desinformatie voor manipulatie doeleinden (….). Om de controverse te beëindigen wijst het ministerie van Buitenlandse Zaken van Mali erop dat er nergens sprake is geweest van een ondertekening van welk overeenkomst dan ook die het mogelijk zou maken onze landgenoten die irregulier in Europa verblijven uit te zetten.” (volledige tekst onderaan of hier)
„Van de kant van de regering van Mali verwerpen wij deze verklaring volledig”, zegt Diop. „Want er is geen akkoord getekend over de terugkeer van migranten. De verklaring weerspiegelt niet de punten die zijn besproken.” Hij noemt het belangrijk dat Nederland het bericht corrigeert.
Europarlementariër Sargentini zei in VPRO Bureau Buitenland dat ze over de kwestie vragen gaat stellen aan Eurocommissaris Mogherini.

Koenders_DiopDe Association Malienne des Expulsés (AME) heeft sinds jaren in Bamako succesvol actie gevoerd tegen een terugkeer-overeenkomst. Migratie is een belangrijke bron van inkomsten voor een arm land als Mali. De AME heeft na bezoek aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Bamako maandag j.l. verzekerd dat er geen sprake is geweest van ‘verraad van de kant van Mali’ en dat ‘de beslissing van categorische weigering om een terugname-overeenkomst te ondertekenen nog steeds geldig is’. Sinds het Valetta-akkoord tussen Afrikaanse staten en de Europese Unie uit nov. 2015 oefent de Europese Unie grote druk uit op Afrikaanse landen om de onderlinge Afrikaanse grenzen te sluiten voor migranten en om migranten uit Europa terug te nemen. In febr. 2016 zetten tien West-Afrikaanse NGO’s waaronder de AME de ‘Observatoire de la Société Civile Ouest Africaine sur le Plan d’Action de la Valette’ op om op te komen voor migrantenrechten als vrijheid van beweging en om te ijveren voor veilige legale migratie. De AME bereidt zich momenteel voor met een grote mobilisatie tegen een mogelijke terugname-overeenkomst.

Amsterdam, 16 december 2016
All Included

De AME maakt deel uit van het Afrique-Europe Interact netwerk waar ondergetekende All Included ook deel van uitmaakt

Meer informatie:
Déclaration de la Société Civile Ouest Africaine a l’issue de la réunion sur la mise en oeuvre du plan d’action de la Valette par les etats membres de la Cedeao
– Afrique-Europe Interact:”do not sign any readmission agreement or contracts concerning the acknowledgement of EU-laisser passer”
– De Association Malienne des Expulsés (AME) keert zicht tegen een ondertekening van een “overnameovereenkomst” die het mogelijk maakt Malinesen zonder papieren van Europa te verdrijven zonder instemming van een Malinese consulaat: http://news.abamako.com/h/145434.html

COMMINIQUE DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGAIRES, DE LA COOPERATION INTERNATIONALE ET DE L’INTEGRATION AFRICAINE (DEMENTI FORMEL)
Le 12 décembre 2016, le journal L’Orient LE JOUR a révélé dans sa parution que le Mali a signé un Accord avec l’Union Européenne sur la Migration. Selon ce journal, l’UE signe le premier accord avec un pays africain sur le retour de demandeurs d’asile, en faisant allusion au Mali.
Le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine dément fermement ces informations mensongères du journal dont il ignore leurs vraies intentions. Le délit de diffusion de fausse information est une infraction consistant à répandre des informations erronées aux fins de manipulation.
La visite au Mali de SEM Bert Koenders, Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas s’inscrit dans le cadre du dialogue de Haut niveau sur toutes les questions de coopération notamment la migration, initié entre le Mali et l’Union européenne depuis le Sommet de La Valette tenu les 11 et 12 novembre 2015.
Dans la pratique diplomatique, il est courant que des visites de cette nature soient sanctionnées par un communiqué commun, conjoint ou de presse. Celui-ci fait ressortir les sujets discutés et fixe les échéances. Aussitôt après la rencontre, le communiqué a été diffusé immédiatement et nulle part, il n’a été question de signature d’un quelconque accord qui permettrait d’expulser nos compatriotes en situation irrégulière en Europe.
Un communiqué conjoint n’a pas la valeur juridique d’un accord en droit international.
Il importe de signaler que ces “journalistes” de L’Orient LE JOUR n’ont pas agi en professionnel car toute information avant sa diffusion doit obéir à des règles de vérification.
Par conséquent, le Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et de l’Intégration africaine invite tout un chacun à lire le texte de communiqué commun qui a été largement diffusé. (voir le site web du Ministère des Affaires Étrangères www.diplomatie.ml).
Bamako, le 12 décembre 2016