« LA PAROLE AUX MIGRANTS » conference Rabat

flyer:Conférence Rabat 2018
texte & programme: Texte Conférence & Programme

 

 

 

 

 

 

CONFERENCE INTERNATIONALE DES MIGRANTS AU MAROC, 1-2 dec. 2018 in Rabat/Morocco

Terwijl de Europese Unie Noord- en subsahara-Afrikaanse landen steeds meer onder druk zet om hun grenzen voor migranten te sluiten, zien we geen serieuze duurzame initiatieven die werken aan de gronden waarom migranten hun land willen verlaten. Er is daarom geen vooruitzicht op een verandering van de komst van migranten naar Europa voor een beter leven (voornamelijk geld sturen naar de familie in land van herkomst).
Tegelijkertijd zien we dat migranten zich organiseren in zelf opgezette groepen en netwerken in landen van herkomst, transit en vestiging. Bovendien zien we dat er tussen deze organisaties uitwisseling en bundeling is. Dat zijn migranten maar ook zelforganisaties van mensen die in het zuiden willen blijven en daar werken aan duurzame en solidaire sociale bewegingsstructuren. Dat is onze steun waard. En door samenwerking tussen sociale organisatie in Europa en in het zuiden kunnen stappen gezet worden.

Op 1 en 2 december 2018 vindt er in een migrantenwijk van Rabat een grote migratiebijeenkomst plaats genaamd « LA PAROLE AUX MIGRANTS ». Het zal gaan over vrijheid van migratie, de Europese druk en invloed op de Afrikaanse landen, de omstandigheden waarin migranten verkeren in de bufferstaten als Marokko en het verzet van migrantenzelf- en migrantensteun-organisaties uit Afrika en Europa.

Er zullen zo’n 200 mensen aanwezig zijn, voornamelijk subsahara migranten (en migranten-zelforganisaties) uit Rabat en elders in Marokko (Oujda, Tanger, Nador en Casablanca), lokale zelforganisaties van migranten en niet-migranten uit enkele Afrikaanse landen (Mali, Niger, Kongo en Gabon), Marokkaanse NGO’s en migrantensteunorganisaties uit Europa (Duitsland, Oostenrijk, Nederland, Zwitserland en Luxemburg) zoals All Included, Afrique-Europe Interact, Whatch the Med Alarm Phone.

Het initiatief en de organisatie zijn in handen van de Vereniging van Vluchtelingen en Migrantengemeenschappen in Marokko (ARCOM) en het Platform van Subsaharaanse Verenigingen en Gemeenschappen in Marokko (PASCOMS).
Het moment is gekozen vanwege het UN Wereldforum over Migratie en Ontwikkeling plaats in Marrakesh/Marokko 5-7 dec. 2018. De migrantenbijeenkomst wil haar stem laten horen over migratie en ontwikkeling.

Bovendien is het nu vijf jaar geleden dat Marokko begon met de ontwikkeling van een nationaal migratiebeleid met inbegrip van een asielwetgeving. In de afgelopen 50 jaar is Marokko eerst van een migratieland veranderd in een doorvoerland en nu in een land van bestemming.
Wat is de impact van het Marokkaans migratiebeleid op het leven van de migranten in Marokko en op de mogelijkheden om te migreren?

In deze manifestatie zal zowel worden teruggekeken naar de ervaringen van migrantenstrijd en van migratiebeleid in een Noord-Afrikaanse bufferstaat en wordt de stem aan de migranten in Marokko gegeven. “La Parole aux Migrants” zal een uitwisseling worden van de opbouw van migranten-netwerken in de strijd tussen Noord en Zuid, tegen de grenzen en tegen de repressieve politiek van landen uit zowel het noorden als het zuiden.

ARCOM is een van oorsprong Kongolese zelforganisatie uit Rabat die voordater een Marokkaanse migratie- en asielbeleid was als eerste opkwam voor de rechten van (irreguliere) migranten in Marokko. Momenteel beheert het een vijftal ondergrondse opvanghuizen voor net aangekomen subsahara vrouwen en kinderen in Rabat.

Wil je financieel bijdragen, dan kan je storten op de bankrekening van All Included IBAN NL94 INGB 0004 8645 27 ovv « LA PAROLE AUX MIGRANTS ».

Meer informatie: https://afrique-europe-interact.net/38-1-Our-Network.html?article_id=38&clang=0

5401964524_bfacef4443_o